Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje

Tisk

logo EU


Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje

V průběhu let 2013 a 2014 bude KORID LK s pomocí dodavatelů realizovat Projekt s názvem Modernizace odbavovacího zařízení Libereckého kraje (CZ.1.13/1.2.00/31.01225). Projekt je realizován díky dotaci z programu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.2.

Projekt je zaměřen na zavedení nové technologie bezkontaktních čipových karet (nově bude použit čip DESFire EV1) do systémů Opuscard a IDOL. Výstupem projektu by měly být nové aplikace do všech druhů odbavovacího zařízení, nové inicializační zařízení pro nahrávání dopravní aplikace na kartu (tj. blackbox) a SAM moduly (předpokládáme společný SAM modul pro klíče ke kartám Classic i DESFire EV1).

K zavedení technologie DESFire EV1 bylo nutné přikročit zejména proto, že výroba stávajících čipových karet (technologie Mifare Classic 4B UID) po téměř 20letech končí. Bez upgrade čipových karet v systému Opuscard a IDOL by tedy byla ohrožena existence Integrovaného dopravního systému IDOL.

 

Z obrázku je patrné, že do roku 2015 se předpokládá souběh karet se 4 a 7bytovým identifikátorem. Po tomto termínu by dle NXP neměly existovat systémy postavené na kartě Mifare Classic se 4B UID (UID = fyzické číslo čipu); tj. do tohoto termínu je nutné realizovat Projekt Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje, v rámci kterého bude karta Opuscard (Mifare Classic se 4B UID) upgradována na čip se 7B UID.

47migrationprocess